La Fisioteràpia és una disciplina que ofereix una alternativa terapèutica no farmacològica que, en molts casos, ajuda a pal·liar els símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques. Freqüentment, es relaciona la fisioteràpia amb el massatge, però el seu arsenal de tècniques terapèutiques és molt més ampli.

  • Abarca lesions de tipus musculesqulètic, de lligaments i d’òssos, oferint resultats molt positius.

  • l’Objectiu de millorar el dolor i tornar a la funcionalitat la zona afectada.

  • Tractem lesions més característiques de persones amb edat més avançada.

  • Són sessions destinades a millorar les deficiències i/o desequilibris corporals amb exercici terapèutic.

  • Sessions destinades a tractar lesions estrictament de columna vertebral.

  • Tècnica indolora que té com a objectiu millorar les funcions del sistema limfàtic.

  • És una tècnica semi-invasiva que elimina els punts dolorosos musculars mitjançant una agulla que penetra a la pell.